top of page

MR & MISS FACE OF MAGADH

Season - 01

Models

 • Shruti Seth

 • Saurav Singh

 • Simran

 • Rahul Gupta

 • Sonam Singh

 • Sanskar Pandey

 • Nitin

 • Shakshi Sharma

 • Naryan Sharma

 • Raj Kumari Nath

 • Navneet

Dancers

 • Aditya Raj

 • Kumar Partap Singh (Biharidancer)

 • Sahil Kumar

 • Jyoti

 • Harshita

 • Soni Kumari

 • Saniya Singh

 • Harshita

bottom of page